Szandory


Szandory
Szandory AT-SZ

Przeznaczenie wyrobu:

  • oczyszczalnie ścieków
  • obiekty melioracyjne
  • sieci kanalizacyjne
  • obiekty hydrotechniczne
  • przepompownie ścieków
  • systemy ochrony przeciwpowodziowej
  • melioracji drogowej
  • spust zbiorników

Cechy konstrukcyjne wyrobu:

montaż na wylocie kanałów lub w kanale
pełnoprzelotowa, brak stref martwych
prosta, lekka i sztywna konstrukcja oraz bezpieczna obsługa

Dane techniczne :

Zakres od DN300x300 do DN1000x1000
Standardowo zastawki wykonane sę z materiału 1.4301 PN-EN 10088-1:2007
Istnieje możliwość wykonania zawieradła z tworzywa PEHD
Uszczelnienie elastomer LAR-0399